Посещение

Посещение

Работно време: 7:00 ч. – 19:00 ч. без почивен ден.

Богослужения през седмицата:

Утринна – 8:00 ч.

Вечерня – 17:00 ч.

Петък – Молебен канон към Копие на чудотворната икона „Достойно ест“ – 17:30 ч.

Събота на Господските, Богородичните и светийските празници бденията са от 18:00 ч.

Неделя – начало на св. литургия 9:30 ч.